Spirála - ocelový obrubník EverEdge

Použití záhonových obrubníků EverEdge ve veřejné zeleni